SDU story

De studerende på Mads Clausen Instituttet anvender NX, Teamcenter og Tecnomatix til at skabe og afprøve nye, innovative produkter og løsninger til virkelige produktionsmiljøer.

Mads Clausen Instituttet MCI er ét af fire institutter på det tekniske fakultet på Syddansk Universitet i Sønderborg. MCI råder bl.a. over et avanceret laboratoriemiljø, et virtuelt laboratorium, hvor man arbejder med automation og robotteknologi – ofte i tæt samarbejde med flere lokale virksomheder, herunder Lego, Danfoss og Linak m.fl. Formålet er at give de studerende mulighed for at skabe nye innovative løsninger og produkter til konkrete produktionsmiljøer. Mads Clausen Instituttet benytter et bredt spekter af Siemens Digital Industries produktionsudviklingsværktøjer.

Satser på hele PLM-pakken


Arne Bilberg er sektionsleder på MCI’s TEI-sektion (Technology Entrepreneurship and Innovation), hvor man arbejder med Mekatronik – der er en sammenskrivning af Mekanik og Elektronic.

"Vi forsker i nye produkter og nye måder at producere på sammen med danske virksomheder, og her passer Nextage's produktsortiment perfekt ind i billedet."

"Vi har brugt NX i vores undervisning siden starten i 1998, men inden for de sidste fem år har vi satset meget mere på hele Siemens PLM-pakken (Product Lifecycle Management), der består af NX, simuleringsdelene i Tecnomatix, Process Simulate og Teamcenter", fortæller Arne Bilberg.

Udvikler digitale prototyper


"Med Siemens PLM-pakke kan vi undervise vores studerende i design, CAD-modellering og via Tecnomatix se, hvordan produktionssystemerne efterfølgende mest effektivt bygges op, idet vi kan simulere produktionens forløb. Tecnomatix er et stærkt simuleringsværktøj, hvor vi kan arbejde med opbygning af produkter, simulering af produkter og lave forsøg med en ’digital tvilling’, der sikrer at vi har en digital repræsentation af produktet inden vi bygger materielle prototyper. Vi har hele livscyklusforløbet og kan lave diverse eksperimenter og finde alle fejlene i den virtuelle verden - det er utroligt givende, at arbejde med", fortæller Arne Bilberg.

Samarbejder med virksomheder


Mange af de studerende laver opgaver i samarbejde med en virksomhed, hvor de konstruerer og analyserer i Siemens-programmerne. Det er der kommet flere spændende master og ph.d.-afhandlinger ud af, der har stor værdi for virksomhederne, hvor udbyttet kan være optimerede produktionslinjer eller bedre fremstillingsværktøjer. Det har været udslagsgivende, at der kan laves digitale forsøg, og her er NX og moduleringsværktøjerne uundværlige, ifølge Arne Bilberg. 

Teamcenter skaber overblik


SDU er i gang med at implementere Teamcenter. De ser Teamcenter som en platform, der er med til at binde Siemens værktøjerne sammen, og hvor man kan gemme produktdata og produktionsdata og håndtere informationerne gennem hele produktets levetid.

"Med Teamcenter forventer vi at kunne skabe overblik i alle faser af produktets udvikling", fortæller Arne Bilberg.

Kvalificeret hjælp til avancerede værktøjer


Som en del af det tekniske fakultet er TEI-sektionen og Mads Clausen Instituttet på forkant på mange områder – også i forhold til den samlede pakke af Siemens PLM udviklingsværktøjer. 

"Derfor er det utroligt vigtigt at have samarbejdspartnere, der forstår os, og som vil gøre rigtig meget for at hjælpe os, så vi er ikke nervøse for at kaste os ud i nye værktøjer. Vi får hurtig og kvalificeret hjælp av Nextage", slutter sektionsleder Arne Billberg fra Mads Clausen Instituttet.