Scanjet Marines ingeniør – og projektafdeling har et digitalt samarbejde efter implementeringen af Teamcenter

I 2018 startede Scanjet med et nyt PLM system der støtter det kvalitetsarbejde de udfører, øger deres produktivitet og sparer dem tid og penge i deres projektarbejde.

Scanjet Marine er verdensførende inden for intelligent rengøringsudstyr og løsninger til maritime formål, for eksempel rengøring, niveaumåling, sikker tank atmosfære og ventilation. De har også udviklet et værktøj der holder last og skibe beskyttet mod pirater. Intelligente kontrolsystemer tillader kunderne, i havne og shippingvirksomheder over hele verden at behandle og overvåge løsningerne.

Scanjet Marines ingeniører har deres base i Sjöbo i Sverige. Da deres nuværende PDM-system ikke længere kunne vedligeholdes så de en mulighed for at genoverveje deres brug af PDM/PLM, og skifte til et mere værdiskabende system med moderne funktioner, der tillader samarbejde mellem afdelinger på forskellige steder.

Joachim Cronholm, Design- og Kvalitetschef hos Scanjet Marine, startede processen med at vurdere et nyt PLM system.

Teamcenteret fra Siemens Digital Industries implementeret af Nextage blev valgt.

”Teamcenter er den PLM løsning der passede bedst til vores krav, både dem vi har i dag og dem vi ser for os i fremtiden” siger Joachim Cronholm.
 

Scanjet Marine har i øjeblikket ti personer, der arbejder i Teamcenter. De er nu i stand til at håndtere samarbejde mellem ingeniør- og projektafdelinger lettere og sikre, at alle arbejder på samme måde.

Scanjet’s fordele med Teamcenter

  •    Digital behandling af produktinformationer, CAD-modeller, tegning og dokumenter.
  • Support for Multi-CAD – For Scanjet er det AutoCad og SolidWorks
  • Samarbejde mellem afdelinger (Ingeniør og projekter)
  • Sikre kvalitets - og politik og Compliance
  • Samlet dokumenthåndtering
  • Gnidningsløs godkendelsesflow
  • Overblik og kontrol
  • Almindelige arbejdsgange
  • Nextage as PLM partner

Multi-CAD-management er et vigtigt krav til et nye PLM system.
 

Ved evaluering af PLM-systemer var det vigtigt for ingeniørerne, at Teamcenter kunne integreres med flere CAD-værktøjer, herunder tredjepartsværktøjer.
”PLM systemet skulle være i stand til at blive integreret med vores CAD værktøjer SolidWorks og AutoCAD. I Teamcenter sker dette gnidningsløst” siger Design og Kvalitets chef Joachim Cronholm.

PLM systemet skulle være i stand til at blive integreret med vores CAD værktøjer SolidWorks og AutoCAD. I Teamcenter sker dette gnidningsløst” siger Design og Kvalitets chef Joachim Cronholm.

Et andet krav var, at forskellige afdelinger skulle kunne samarbejde inde i systemet. Tidligere var design-teamet den eneste afdeling der arbejdede med PDM systemet, hvilket gjorde, at man manuelt skulle eksportere, gøre informationer tilgængelige og dele informationer. Det forsinkede samarbejdet og reducerede gennemløbstiden. Disse problemer blev løst ved implementeringen af Teamcenter NVP

”At vi ikke længere skal dele vigtige tegninger og dokumenter via et mappesystem udenfor PDM-systemet eller printe dem, sikre kvalitet og sparer den tid vi tidligere brugte på manuel behandling. Det øger sikkerheden”, siger Design og kvalitet chef Joachim Cronholm..

 

At skifte fra manuelle arbejdsgange til digitale sparer tid og sikre kvaliteten i projekterne.

Design afdelingen udvikler projekterne, mens projektafdelingen skræddersyer den overordnede løsning til slutbrugerne. Design- og kvalitetschef Joahcim Cronholm så betydelige fordele i at eliminere den tidskrævende manuelle proces mellem afdelinger. Et gnidningsløst samarbejde er vigtigt for et fejlfrit resultat.

”I dag kan vi behandle tegninger fra mange CAD-programmer, produkt dokumentation, artikler, projekter og projekt dokumentation i Teamcenter” siger Joachim Cronholm. ”Design- og Projekt-afdelingen finder de informationer de har brug for i Teamcenter, og de kan altid være sikre på, at det er den seneste version de får”.

Scanjet kan ikke sige nøjagtigt hvor meget tid de sparere i projekterne men det er mærkbart.
Tegninger der tidligere blev gennemset og godkendt manuelt, bliver nu behandlet digital ved at bruge forudindstillede arbejdsgange. I tillæg, Teamcenter gør arbejdet nemmere ved at sikre revisioner på al data. En ekstra tid besparing er at ingeniørerne tidligere skulle lave logiske varenumre manuelt, men disse bliver nu også genereret automatisk af systemet.

Resultatet er, at Scanjet Marine helt er stoppet med at printe papir kopier og er helt skiftet over til den digitale behandling af produktinformation.

”At vi ikke længere skal dele vigtige tegninger og dokumenter via et mappesystem udenfor PDM-systemet eller printe dem, sikre kvalitet og sparer den tid vi tidligere brugte på manuel behandling. Det øger sikkerheden”, siger Design og kvalitet chef Joachim Cronholm.

Implementationen af PLM har givet og en mærkbar forandring i hvordan projekt afdelingen arbejder, da de ikke brugte et PLM system før.

André Liljegren er Projekt Manager hos Scanjet:

”Vi har haft en indlæringsfase, det tager tid at implementerer så store forandring som dette. Vi skulle evaluere vores arbejdsgange og se på, hvordan vi kunne forbedre disse.”

For Scanjet’s projekt afdeling, var det indlysende hvordan arbejdsgange ville se ud med Teamcenter, men kort efter implementeringen var de i gang.

”Det er nemmere at arbejde nu og projekterne bliver behandlet hurtigere takket været support systemet hos Teamcenter. Det er simpelthen mere praktisk at arbejde nu og tak for det. Det var nemt få alle i gang med at arbejde med Teamcenter”, siger Projekt manager André Liljegren.

Teamcenter PLM forkorter behandlingstiden i projekter

I de fleste projekter, behandler Scanjet Marine mellem 20 til 30 dokumenter og i mere komplekse projekter kan der være op til 60 dokumenter. I dag har de samlet alle dokumenterne i Teamcenter, hvilket giver et klart overblik.

”Den største fordel med Teamcenter for os der arbejder med projekter og for mig som Projekt Manager er at jeg har et meget bedre overblik over projekterne. For eksempel hvilke der skal godkendes og hvad der er godkendt” siger Projekt Manager André Liljegren.

Hvad der i begyndelsen tiltrak Projekt afdelingen med et PLM system var revisionsdelen.

”Al information, inklusive kommentarer er samlet og struktureret i Teamcenter. Det gør det nemt at følge ændringer og hvorfor de sker. Især er vi altid sikre på hvilken revision der er den sidste. Ingen dokumenter kan blive slettet ved en fejl eller komme ud af, hvilket føles sikkert.” siger André Liljegren.

”Det er en ting at sende en fil via E-mail og sige, ’Godkend den”, men det er en helt anden ting at være i stand til at følge hele arbejdsgangen i Teamcenter og se, hvilke kommentarer der bliver lavet. Nu behøver vi ikke længere lede efter informationerne” fortsætter André Liljegren.
 

Teamcenter gør det nemmere at opdage og behandle ændringer sent i projekter

Projekt Manager André Liljegren:

Vi opdager, hvad der skal ændres tidligere i projekterne end før og vi får godkendelserne hurtigere fra kunderne. Det drejer sig om at sikre kvalitet, men også i at spare tid. Hvis der skal ske ændringer sent i et projekt, er det også nemmere at løse i Teamcenter.”

Kunderne føler sig sikre med Teamcenter

Scanjet Marine kan også se, at investeringen i et PLM systemer giver værdi både til mulige kommende kunder og nuværende kunder.

Endnu en fordel efter implementeringen af Teamcenter er det at sælge vores produkter. Vores kunder føler sig sikre når de beskriver, hvordan vi arbejder og at hvordan vi yder support fra et PLM system som Teamcenter. Vi viser kunderne, at vi ved, hvad det er vi laver” siger Projekt Manager André Liljegren.

Scanjet offers intelligent tank management for marine purposes, including cleaning, level measurement, safe tank atmosphere and ventilation.
 
Scanjet portable equipment
 

 

 

 
Scanjet vessel security

 

 

 

 

 


 

Scanjet scanjet-product-sc-90t2 

 

 

 

 

 

Fremtiden med Teamcenter og Nextage som PLM partner

Scanjet Marine er optimistiske omkring fremtiden og har for nyligt modtaget adskillige store og vigtige ordre.

For PLM, ønsker de at implementere flere afdelinger virksomheden og give dem mulighed for at bidrage med flere muligheder og at de får adgang til de rigtige informationer på de rigtige tidspunkter. 

”Når vi videreudvikler vores brug af Teamcenter, har vi nogle gode diskussioner med vores kontakter hos Nextage og modtager relevante forslag på, hvordan vi yderligere kan varetage vores processer” siger Projekt manager André Liljegren.

Scanjet Marine er også meget tilfredse med den support de modtager fra Nextage i deres daglige arbejde.

“Lars Lundin fra Nextage support er guld værd. Han har en stor viden og er meget dedikeret. Han har hjulpet os igennem vores tidligere forhindringer og problemer”, siger Design- og Kvalitets Chef Joahcim Cronholm.

Scanjet Marine ønsker at lave et digital flow gennem hele deres forløb, fra design til projekt og godkendelser, til konstruktion og siden til produktion.

Det var en af Scanjet Marines’s ideer, at implementeringen af en add-on applikation, der gør det hurtigt og nemt at tilføje og foreslå ændringer, som fx leverandører og materialer. En anden er at involvere underleverandører der i dag modtager deres data manuelt.

”Vi ser mange muligheder for at udvikle vores brug af PLM. At give vores indkøbsafdeling adgang til Teamcenter er det næste logiske skridt”, siger Scanjet Marines Design- og kvalitets Chef Joachim Cronholm.

Learn more about Scanjet on their website.

Scanjet valgte en PLM platform baseret på Nextage value Package.

Scanjet valgte Teamcenter implementeret med Nextage Value Package (NVP) for at få en gnidningsløs og funktionsdygtige løsning for at komme hurtigt i gang. De forudindstillede arbejdsgange, rutiner, processer og rapporter gav dem en hel PLM løsning lige fra start. I tillæg, har Scanjet skræddersyet systemet ud fra deres helt unikke krav og forventninger.

“Med Nextage Value Package fik vi en forretnings støttende og brugervenlig setup af Teamcenter,” siger Projekt Manager André Liljegren. ”I stedet for at skulle initiere ændringer og godkendelser, har vi nu forudindstillet arbejdsgange for dokument godkendelser og i tillæg er der forudindstillede skabeloner for projekter der automatisk er støttet af Teamcenter, hvilket også sparer tid.”