Bättre design med Solid Edge

Solid Edge är känt för sin unika synchronous teknologi.  Den är ett kraftfullt, användarvänligt verktyg för produktutveckling som hjälper dig att snabbare få ut din produkt på marknaden.

Solid Edge verktyg erbjuder 3D design, simulation, manufacturing, data management och mycket mer. Du kan välja funktioner baserat på vilka behov din produktuveckling har.

 

Läs om två av våra kunder som använder Solid Edge CAD.

 EMTW Studsvik

Try Solid Edge free!

Kontakta oss