Working @NEXTAGE - Johannes Liljenhjerte

Johannes Liljenhjerte är NX CAD och CAE konsult på NEXTAGE i Danmark

Sedan jag började på NEXTAGE i januari 2016 har jag haft varierande arbetsuppgifter inom områdena CAD, CAE och CAM.

Programmet jag arbetar mest i är NX, från Siemens PLM Software. Till exempel har jag hjälpt kunder konfigurera deras NX implementation för att säkerställa optimalt flöde i arbetet samt skapat skräddarsydda kommandon som automatiserar tidskrävande arbetsprocesser. Ett mål är ofta att minimera störande moment för de konstruktörer som designar företagens produkter.

En annan betydande del av mitt jobb är att förbereda och leverera passande utbildningsmaterial och utbildningar. I tillägg till detta gör jag demonstrationer av relevanta funktioner i NX på kundmöten och på våra kundevent. Det är viktigt för mig att stötta vårt säljare och våra kunder genom att dela med mig av tips & tricks i NX.

I och med att jag har kontakt med många olika kunder för support, systemkonfiguration och utbildning har jag utvecklat mitt affärssinne, mina kommunikationsfärdigheter och förståelsen för hur jag skapar en miljö som underlättar lärande.

Efter flera år av teknisk utbildning på avancerad nivå har det varit en riktigt rolig utmaning att lära mig de sociala aspekter som krävs av en konsult som jobbar med utbildning och kundkontakter.Det jag uppskattar mest med att jobba på NEXTAGE är att jag har stor flexibilitet och variation i mitt dagliga arbete, och att vi har en öppen kommunikation genom alla nivåer av företaget.

Dessutom kan jag vissa dagar arbeta hemifrån och fokusera på en arbetsuppgift i lugn och ro. Det är väldigt motiverande för mig personligen att jag har både varierade arbetsuppgifter och arbetsmiljöer.