Tryggare väg- och räddningsfordon designat i Solid Edge

Enviromental Multi Terrain Wheeler, EMTW, designas av NEXTAGEs kund EMTW Production AB och MMD Sweden AB i Solid Edge Premium.

Ett forskningsprojekt visade att det finns ett behov på marknaden av säkrare och mer effektiva väg- och underhållsmaskiner. 

EMTW kan tack vare sin unika hjulupphängningsdesign klättra över vägräcken ett hjul i taget. Den kan jobba längs med hårt trafikerade vägar utan att störa trafiken, samtidigt som den håller föraren i horisontellt läge i upp till 20 graders lutning.

Initiativtagarna bakom EMTW ser att det finns många användningsmöjligheter för fordonet. Den kan hantera många olika typer av verktyg, och hjälpa till vid bränder och olyckor.

Oscar Jonasson, Design Engineer på EMTW, använder Solid Edge för att designa fordonet.

"Vi använder flera funktioner i Solid Edge. När vi vill visa våra investerare vad EMTW kan göra, och vad vi har för visioner skapar vi renderingar och animeringar. Vi använder oss även mycket av funktionaliteten för simulering, så att vi kan testa hur fordonet reagerar vid ökat tryck, ojämnheter i marken, hastigheter eller lutningar."

"Solid Edge är ett väldigt komplett verktyg för produktutveckling. Jag är en van CAD användare men hade aldrig jobbat i Solid Edge tidigare. Det gick väldigt fort och enkelt att komma in i det. Vi är också mycket nöjda med NEXTAGE som partner vilka vi har flera samarbeten med."

EMTW bjuder in intresserade att lära sig mer om fordonet. Kontakta Wictor Andersson, CEO, på wiktor@emtw.se, eller besök deras hemsida på emtw.se

Nedan film från NEXTAGE Smart event 2018 där Oscar Jonasson presenterade fordonet och hur han jobbar i Solid Edge.