I samband med att KB Components investerar tungt i maskinparken uppdaterar och utökar de även sin NX CAD/CAM lösning. 

KB Components, med säte i Örkelljunga, Sverige, förser marknaden med formsprutade komponenter. Deras kunder finns inom fordonsindustri och övrig industri.

Efter satsningar på nya formsprutningsmaskiner köpte KB Components före årsskiftet 2018/19 in en massiv fräs med fem axlar. Den klarar även de största formverktyg och kan hantera tio ton på sitt arbetsbord. KB Components har expanderat kraftigt de senaste åren, både organiskt och via uppköp, och kommer med denna investering att korta ledtider vid reparationer och säkerställa leveransprecisionen av formsprutade detaljer. Dessutom kommer de att ha en överkapacitet i maskinhallen och kunna erbjuda externa företag maskintjänster som annars är svårfunna i närområdet.

Med en uppdaterad och hypermodern maskinpark såg KB Components också över sitt CAD/CAM-innehav. Lennart Seger är konstruktionschef på KB Components och har lång erfarenhet av lösningar för CAD/CAM. Han var rådgivande vid inköpet av systemstödet och menar att valet av NX är en grundbult i KB Components strategi. 

För oss är kombinationen NX CAD/CAM är ett strategiskt val. Det är stabila och kraftfulla verktyg som fungerar sömlöst tillsammans. Sammantaget minskar det risken för felkällor och extraarbete”, säger Lennart Seger. 

“Även om stöden initialt kan tyckas dyrare än andra CAD eller CAM-lösningar, sparas kostnaden in med tiden genom att de fungerar felfritt och smidigt, inte minst tillsammans,” konstaterar konstruktionschef Lennart Seger.

För oss på Nextage är det spännande att som KB Components CAD/CAM-leverantör följa deras resa.

Läs mer om KB Components på deras website.