Quintus resa med Teamcenter och NX

Quintus Technologies, med huvudkontor i Västerås, har runt 160 anställda globalt och är världsledande inom tryckpress-teknologi. Quintus specialiserar sig på design, tillverkning, installation och support av tryckpress-system för plåtformning samt kompression av avancerade material och kritiska industrikomponenter. Löftet är: kunden alltid i fokus.

Quintus valde redan 2003 att implementera Teamcenter, från Siemens PLM Software. I Teamcenter samlar Quintus all information om sina produkter och gör rätt information tillgänglig för rätt personer.

Malin Erlandsson är Technical Project Manager och Teamcenter Lead och Conny Ruth är Design Engineer och System Owner CAD på Quintus Technologies. 

Teamcenter hjälper oss att få kontroll över produktinformationen och säkerställa att vi följer våra processer", säger Malin Erlandsson. "Att alla arbetar likadant bidrar till Quintus höga kvalité och framgång på marknaden. Att jobba utan Teamcenter skulle vara svårt."

Det var konstruktörerna på Quintus som först efterfrågade ett PLM system. Att kunna återanvända sitt arbete på ett effektivt sätt, kunna släppa ritningar till inköpsavdelningen mycket tidigt i processen, kunna skapa detaljerade rapporter, och generellt höja kvalitén var några av fördelarna de såg.

 Vi konstruktörer matar Teamcenter med information från NX CAD, säger Conny Ruuth. “Tack vare integrationen mellanTeamcenter och NX kan ledningen redan i ett tidigt skede se strukturen på systemet vi bygger och förbereda bland annat inköp och tillverkning.”

För en del av Quintus större förfrågningar kan ledtiden vara 14 månader från beställning till leverans och montering. Så snart rätt information finns i Teamcenter, kan material beställas och konstruktörerna börja jobba. Revisionshantering och flöden för godkännanden i Teamcenter är kritiska funktioner för att undvika kostsamma misstag. Tiden Quintus sparar på att se till att rätt information kommer till rätt person i rätt tid är pengar i slutändan, vilket gynnar både kunden och Quintus.

Quintus produkter är populära på marknaden tack vare sin avancerade teknologi, och den erfarenhet och kunskap företaget erbjuder. Teamcenter ger dem värde genom att de får kontroll på kostnader, de kan korta ledtider, och samtidigt bibehålla sin höga kvalité. Många viktiga beslut tas med information från Teamcenter som underlag.

Ordning och reda är några av ledorden på Quintus. De utbildar sina medarbetare så att var och en förstår vilken nytta specifik information som läggs in i Teamcenter har i olika delar av organistionen.

Teamcenters flexibilitet hyllas av Quintus. De är också väldigt nöjda med NEXTAGE som CAD och PLM partner, dels för att göra verklighet av sina visioner med Teamcenter men även för att få ideér till förändringar och förbättringar.

 Vår lösning är inte out-of-the-box  - vi har skräddarsytt den efter våra behov. Att ha en partner som NEXTAGE, som känner till hur vi jobbar och vad vi har skapat när det gäller flöden och processer är ovärderligt", säger Malin Erlandsson.  

 För mig som CAD designer är det perfekt att vid behov få snabb hjälp av NEXTAGEs CAD support”, säger Conny Ruuth.

 

Fördelar för Quintus 

  • Färre misstag
  • Kortare ledtider
  • Flexibelt system
  • NEXTAGE som CAD & PLM Partner

Lösning hos Quintus

  • Teamcenter 
  • NX CAD
  • Artikelhantering i moduler
  • Revisionshantering
  • Godkännandeflöden

Läs mer om Quintus Technologies by visiting ww.quintustechnologies.com