Roxtec väljer Teamcenter PLM

Roxtec har drygt 700 anställda och levererar tätningslösningar för kabel- och rörgenomföringar på mer än 80 marknader. 2013 bestämde de sig för att byta ut deras befintliga PDM system till en fullskalig PLM lösning. Målet var en stabil och modern lösning som kunde stötta Roxtecs tillväxt och fortsatta framgång på marknaden. De ville även underlätta samarbetet mellan deras konstruktörer och samarbetspartner som finns i flera länder och jobbar i olika CAD system. Med Teamcenter från Siemens PLM Software, fick de ett skalbart PLM system med hög prestanda som kan hantera multi-CAD och supporteras globalt.

I maj 2013 startade projektet med ett Proof of Concept för Roxtecs verksamhet i Kina. För Roxtec, som hade haft problem med för låg prestanda i deras tidigare system, var den lyckade POCen en av anledningarna att välja Teamcenter.

Installation och utrullning av Teamcenter påbörjades i september 2013 och utfördes stegvis. NEXTAGE installerade mjukvaran samt migrerade data från det tidigare systemet. NEXTAGE bidrog också med kompetens för att utveckla arbetsprocesser och metodologi samt fanns tillgängliga för support när Roxtec rullade ut Teamcenter i hela organisationen. Projektet gick smidigt och genomfördes i tid och inom budget. Roxtec vänder sig fortsatt till NEXTAGE för rådgivning inom PLM frågor. 

"I Teamcenter har vi nu ett skalbart PLM system som bidrar till ökat samarbete i vår globala verksamhet, och som vi kan utvecklas med. Vi är mycket nöjda med vårt val av PLM system och PLM partner", säger Henrik Jakhammer, Global PLM Manager på Roxtec International.

Teknisk lösning

Lösningen på plats hos Roxtec består av:

  • Teamcenter 10.15
  • Integration för Autodesk Inventor och AutoCAD  
  • Intregration med MS Office
  • BOM hantering och process support i Teamcenter för release / approval flöden
  • Change Managment (ECR/ENC) genom produktens livscykel

Roxtec använder en artikelcentrerad datamodell där all relevant information länkas till artikeln beroende på informationstyp. Modellen valdes och infördes efter en noggrann utvärdering av krav och verksamhetsprocesser på Roxtec.


Läs mer om Roxtec och deras lösningar