Scanjet Marines design och projektavdelningar samarbetar digitalt efter implementation av Teamcenter PLM

Under 2018 kom Scanjet igång med sitt nya PLM system vilket supporterar företagets kvalitetsarbete, ökar produktiviteten och sparar både tid och pengar i projekten.

Scanjet Marine är världsledande inom lösningar för båttankar, såsom rengöring, nivåmätning, säker tankatmosfär och ventilering. De har också tagit fram ett verktyg som hjälper till att hålla last och skepp skyddade mot pirater. Intelligenta kontrollsystem låter kunderna, som finns inom varv och rederier över hela världen, hantera och monitorera lösningarna. 

Scanjet Marine har cirka 68 anställda i Sverige, där utveckling, projektledning och tillverkning sker. Övrig verksamhet finns bland annat i Norge, Storbritannien, Kina, Korea och Singapore. 

Scanjet Marines konstruktionsavdelning sitter i Sjöbo. När deras befintliga PDM-system gick ur tiden såg de en chans att ta ett nytt grepp om PDM/PLM.

Under ledning av Joacim Cronholm som är Design & Quality Manager på Scanjet Marine drog de igång processen med att utvärdera och välja ett nytt PLM-system. Teamcenter, från Siemens Digital Industries implementerad av Nextage med Nextage Value Package var den lösning som bäst uppfyllde Scanjets krav. Scanjet Marine har idag 10 personer på två olika avdelningar och platser som arbetar i Teamcenter.

"Teamcenter visade sig vara den PLM lösning som bäst uppfyllde våra behov, både de vi har idag och de vi ser för framtiden", säger Joacim Cronholm.

 

Fördelar för Scanjet

 • Digital hantering av produktinformation, CAD-modeller, ritningar och dokument
 • Stöd för Multi-CAD - i Scanjets fall AutoCad och SolidWorks
 • Samarbete mellan nyckelavdelningar (utveckling- och projektavdelning)
 • Påtaglig besparing av både tid och pengar med hjälp av PLM
 • Säkerställning av kvalité samt policy- och regelefterlevnad
 • Dokumenthantering samlad
 • Smidiga godkännandeflöden
 • Revisionshantering
 • Mindre dubbelarbete
 • Översikt och kontroll
 • Alla jobbar på samma sätt
 • Nextage som PLM partner

Konstruktörerna ville ha multi-CAD hantering och samarbete med andra avdelningar 

Ett av konstruktions-avdelningens viktigaste krav var att Teamcenter skulle kunna hantera multi-CAD och integreras med tredje-parts CAD. 

Teamcenter erbjuder en smidig integration för våra CAD-verktyg SolidWorks och AutoCad", säger Joacim Cronholm.

Viktigt var också möjligheten att samarbeta med andra avdelningar. Tidigare hade konstruktionsavdelningen varit ensamma om att jobba i ett PDM-system, vilket ledde till manuellt arbete med att exportera och tillgängliggöra information till bland annat projektavdelningen i Göteborg.

Idag hanterar vi ritningar från multipla CAD-verktyg, produktinformation, artiklar, och projektinformation i Teamcenter", säger Joacim Cronholm. "Konstruktions-och projektavdelningarna hittar informationen de behöver i Teamcenter och kan alltid vara säkra på vilken som är den senaste versionen."

Scanjet kan inte säga exakt hur mycket tid de sparar i projekten men det är märkbart. Ritningar som tidigare granskades och godkändes manuellt hanteras nu digitalt med hjälp av förinställda arbetsflöden. Teamcenter underlättar också arbetet genom att säkerställa revisioner på all information. En ytterligare tidsbesparing finns inom automatgenerering av artikelnummer. 

Resultatet är att Scanjet Marine helt slutat skriva ut papperskopior och gått över till en digital hantering av all produktinformation.

Att vi inte längre delar viktiga ritningar och dokument via mappsystem utanför PDM systemet, eller skriver ut dem, säkerställer kvaliteten, och minskar tid vi tidigare lade på manuell dokumenthantering. Dessutom är det naturligtvis säkrare,” säger Joacim Cronholm.

Projektavdelningen börjar jobba i Teamcenter PLM

André Liljegren är Project Manager på Scanjet Marine och arbetade nära Joacim Cronholm vid införandet av Teamcenter. Utvärderingen och implementationen medförde nya tankar och arbetssätt för projektavdelningen i Göteborg.

"Visst hade vi en viss inlärningskurva, det tar tid att göra en större förändring. Vi fick rannsaka vårt sätt att arbeta och fundera över hur vi kunde effektivisera och förbättra det.”

För Scanjets projektavdelning var det inte självklart i förväg hur arbetsflödet skulle se ut med Teamcenter, men efter det infördes gick det fort att komma upp på banan.

Faktum är att det går smidigare att jobba och projekten kommer snabbare i hamn tack vare systemstödet från Teamcenter. Därför gick det fort att få med hela teamet”, berättar André Liljegren.

Teamcenter PLM kortar ledtider i projekten

I de flesta projekt hanterar Scanjet Marine tjugo till trettio dokument och i mer komplexa projekt kan det närma sig sextio dokument. Idag samlar de alla dokument i Teamcenter vilket ger översikt.

Den största fördelen för oss på projekt och för mig som projektledare att jag med Teamcenter har mycket bättre översikt över projekten, vad som behöver godkännas och vi är klara med”, säger André Liljegren.

Utöver det smidigare samarbetet med konstruktionsavdelningen är projectavdelningen väldigt nöjda med revisionshanteringen i Teamcenter.

All information, inklusive kommentarer, samlas och struktureras i Teamcenter. Det gör det enkelt att följa ändringar och varför de skedde. Vi är också alltid säkra på vilken som är den senaste revisionen. Inget dokument kan raderas av misstag eller hamna i osynch, vilket känns tryggt", säger André Liljegren.

André Liljegren betonar också att det är en sak att skicka en fil bifogad en e-post och be om godkännande, och en helt annat att kunna följa hela flödet inklusive kommentarer samlade i Teamcenter. Nu behöver projektavdelningen inte längre söka efter den typen av information.

Enklare att upptäcka och hantera sena ändringar i projekten

Med Teamcenter kan Scanjet Marines projektavdelning enklare upptäcka eventuella behov av ändringar i projekten samt snabbare få godkänt från kund. 

Det handlar mycket om kvalitetssäkring, men även om tidsbesparing. Om ändringar behöver göras sent i projekten är det lättare nu när vi har Teamcenter", säger André Liljegren. 

Ytterligare fördel: "Våra kunder känner sig trygga med Teamcenter"

Scanjet Marine ser också att investeringen i ett PLM system ger ökad värde i kontakterna med potentiella och existerande kunder.

En annan fördel vi ser efter att ha implementerat Teamcenter är vid införsäljning av projekten. Våra kunder känner sig trygga när vi beskriver hur vi jobbar och att vi har stöd av ett PLM-system som Teamcenter. Vi visar kunderna att vi vet vad vi gör", säger André Liljegren.

Scanjet offers intelligent tank management for marine purposes, including cleaning, level measurement, safe tank atmosphere and ventilation.
 
Scanjet portable equipment
 

 

 

 
Scanjet vessel security

 

 

 

 

 


 

Scanjet scanjet-product-sc-90t2 

 

 

 

 

 

Framtiden med Teamcenter och Nextage som PLM partner

Scanjet Marine ser framtiden an med tillförsikt och har nyligen fått in flera stora, viktiga ordrar.
 
När det gäller PLM vill de involvera fler avdelningar i systemet och ge dem möjlighet att bidra med, samt få tillgång till rätt information vid rätt tid. 

"När vi vidareutvecklar vårt användande av Teamcenter har vi väldigt bra diskussioner med våra kontakter på Nextage och får relevanta förslag på hur vi kan ytterligare effektivera processerna", säger Project Manager André Liljegren.

Scanjet Marine är också väldigt nöjda med supporten de får från Nextage i deras dagliga arbete.

“Nextage support är kunnig och dedikerad. Vi pratar med Lars Lundin som hjälper oss vidare om det har uppstått något problem”, säger Design & Quality Manager Joacim Cronholm.

Möjligheten att skapa ett digitalt flöde hela vägen från konstruktion till projekt och godkännande tillbaka till konstruktion och sedan till tillverkningen hägrar för Scanjet Marine. Att implementera add-on applikationen formell Change Management och låta ankomstkontroll snabbt och enkelt lägga till och föreslå ändringar vad gäller leverantör och material är en annan idé Scanjet har. En ytterligare idé är att involvera underleverantörerna som idag får sina underlag manuellt. 

“Vi ser många möjligheter att utveckla användandet av PLM. Men att ge inköpsavdelningen tillgång till Teamcenter känns som ett logiskt nästa steg", säger Joacim Cronholm.

Läs mer om Scanjet på deras website.

Scanjet valde en PLM platform baserad på Nextage Value Package

Scanjet valde Teamcenter implementerad med Nextage Value Package (NVP) för att få en smidig och funktionell lösning att komma igång med snabbt. De förkonfigurerade arbetsflöden, rutiner, processer och rapporter gav dem en hel och enhetlig PLM-lösning redan från början. Utöver det har Scanjet själva skräddarsytt systemet efter behov och förväntningar.

"Med NEXTAGE Value Package fick vi en affärsstöttande och användarvänlig uppsättning av Teamcenter med förkonfigurerade workflows och templates som populeras automatiskt för projekt", säger  Project Manager André Liljegren.