SDU story

Studenterna på Mads Clausen Institute använder NX, Teamcenter och Tecnomatix för att skapa och testa nya, innovativa produkter och lösningar till tillverkningsmiljöer

Mads Clausen Institute, MCI, är en av fyra institutioner på den tekniska fakulteten på det syddanska universitetet i Sønderborg.

MCI har ett avancerat, virtuellt laboratorium för  advanced virtual laboratory environment, där de jobbar med automatisering och robot-teknologi. De har täta samarbeten med lokala företag, bland dem globala jättar som Lego, Danfoss och Linak.

Målet är att ge sina studenter möjligheten att ta fram lösningar och produkter för verkliga tillverkningsmiljöer.  För att göra det använder Mads Clausen Institute flera produktutvecklingslösningar från Nextages portfölj av produkter från Siemens Digital Industries och har Nextage som partner.

Hela PLM paketet

Arne Bilberg är leder sektionen för Technology Entrepreneurship and Innovation på MCI, där de jobbar med mechatronics (kombinerad mekanik och elektronik).

“Vi forskar på nya produkt- och produktionsalternativ i samarbete med danska företag, och Nextages produktportfölj är perfekt i det avseendet.” 

“Vi har använd NX i utbildningen sedan started 1998 och under de senare året har vi lagt energi på att implementera fler delar av PLM. I vårt fall är det NX, Teamcenter och Process Simulate, från Tecnomatix”, säger Arne Bilberg.

Digital tvilling sparar pengar

Med lösningarna från Nextage kan CMI utbilda sina studenter i design, CAD, modellering och Tecnomatix för produktion och tillverkning.

“Tecnomatix är ett kraftfull simuleringsverktyg, i vilket vi kan jobba med assebling och simuleringar av produkter samt göra tester på digitala tvillingar, innan vi bygger en fysisk prototyp. Att ha en digital representation av produkten och testa den virtuellt innan vi köper in material och tillverkning sparar oss både pengar och tid", säger Arne Billberg.
 

Samarbete med lokala verksamheter 

En ytterligare fördel med att använda NX, Teamcenter och Tecnomatix i utbildningen är att många av de företag MCI samarbetar med, använder samma verktyg för konstruktion och analys. De har samarbetena har lett till många spännande doktorsavhandlingar som inverkat posistivt på företaget. Exempel inkluderar optimerade produktionslinjer och förslag på bättre verktyg för tillverkning. 

“De virtuella tester vi gjort i NX och modelleringsverktygen har varit till stor nytta för uppdragen", säger Arne Bilberg.
 

Teamcenter ger översikt 

MCI håller just nu på att implementera Teamcenter. De ser det som en plattform för att samla alla verktyg och deras produkt- och produktionsdata i.

“Teamcenter är perfekt för att skapa en översikt över alla faser i en produkts utveckling", säger Arne Bilberg.
 

Kvalificerad och uppskattat hjälp från Nextage

TEI sektionen på Mads Clausen Institute är i framkant på många områden, inte minst med att jobba med verktygen, något som hade varit svårt utan en bra PLM partner. 

“Det är extremt viktigt för vår framgång att vi har en partner som förstår våra behov och vill gå en extra mil för att hjälpa oss. Med Nextage som partner är vi inte oroliga att implementera nya och utöka användandet av våra verktyg. Vi kan räkna med att få snabb och kvalificerad hjälp av Nextage", säger Arne Billberg.