Silver & Stål i Vingåker väljer Solid Edge CAD för dess exceptionella plåtmodellering- och renderingsverktyg

Silver & Stål i Vingåker AB har sedan 1933 bearbetat material samt designat och tillverkat produkter åt sina kunder. Deras moderna anläggning försörjer idag bland annat den medicintekniska industrin med innovativ och kvalificerad utrustning för sjukhus samt den nordiska storindustrin med bearbetning och legotillverkning av plåtprodukter.

 

Patrik Wieselgren är Utvecklingsingenjör på Silver & Stål. Karriären har tagit honom från verktyg som Unigraphics, via AutoCAD, Ideas/NX, och SolidWorks, till det verktyg han landat i idag och föredrar framför alla andra system: Solid Edge, från Siemens PLM Software.

“När det gäller plåtbearbetning är Solid Edge totalt överlägset andra system. Det går dubbelt så fort att skapa en konstruktion än i andra CAD-verktyg,” säger Patrik Wieselgren.

I tillägg till att själva utveckla och designa produkter åt sina kunder får Silver & Stål ofta 2D ritningar från sina kunder att omvandla till 3D ritningar i Solid Edge. Patrik Wieselgren är väldigt nöjd med 3D verktyget i Solid Edge.

“I den vanligt förekommande motsvarigheten till Solid Edge har man jobbat baklänges som jag ser det. I Solid Edge däremot växer 3D-modellen fram med ett fåtal knapptryckningar.”

Silver & Ståls fem konstruktörer skapar ritningar över konstruktionerna vilka fungerar som underlag för produktionen i Silver & Ståls moderna maskinhall.

“Ritningsverktyget i Solid Edge är otroligt bra. Tydliga, snygga och detaljerade renderingar underlättar vårt samarbete med kollegorna i produktion och bidrar till att säkerställa hög kvalité vid tillverkningen”, säger Patrik Wieselgren.

Patrik Wieselgren är även nöjd med hur enkla och trygga uppdateringarna av Solid Edge är.

“Solid Edge kräver väldigt lite underhåll. Och skulle jag behöva hjälp kan jag alltid kontakta NEXTAGE för snabb och professionell support.”


Om Silver & Stål

Affärsidé: Plåtbearbetning från prototyp till serieproduktion med hög kvalité och service. Egenutvecklade produkter inom sjukhusteknik som skall kännetecknas av innovativa lösningar och god design.

Läs mer om Silver & Stål i Vingåker: http://silverstal.se/
 

 

Fördelar för Silver & Stål med Solid Edge:

  • 50 % snabbare modellering i sheet metal än andra verktyg
  • Intuitivt och användarvänligt
  • Få knapptryckningar och kommandon för att uppnå önskat resultat
  • Enkelt att gå från 2D till 3D modell
  • Tydliga renderingar till produktion vilket bidrar till hög kvalitet och minskar risken för fel
  • Trygga uppdateringar och enkelt att underhålla
  • Snabb support från NEXTAGE