Studsvik moderniserar med Teamcenter PLM

När Studsvik såg ett behov att att modernisera sitt arbete med product lifecycle managment vände de sig till NEXTAGE. Förstudie, lösning och utbildning i Teamcenter genomfördes under en tre-månadersperiod. 

Juha Pellikka, konstruktör på Studsvik, hade från projektet startade i december 2016 till utrullningen skedde i februari 2017, en nyckelroll som super user i projektet.

 Vi valde Teamcenter PLM eftersom det är modernt och lever upp till vår industris tekniska krav”, säger Juha Pellikka. “Och vi valde NEXTAGE som partner för implementation och migrering eftersom vi har bra erfarenhet och förtroende för dem efter tidigare samarbeten, bland annat med Solid Edge." 

NEXTAGE använde sin erfarenhet från tidigare projekt och följde en väl beprövad projektplan. Att uppgradera snabbt och med hög kvalité med stor hänsyn till Studsviks behov och vision av deras framtida system. Studsvik valde att ha en lång testperiod där de hann finstämma lösningen innan de gick live. NEXTAGE genomförde också utbildning för användarna för att säkerställa ett lyckat resultat. 

"Den största fördelen för oss är att vi nu har en modern, standardiserad plattform där konstruktörer och produktägare kan samarbeta. En platform som vi kan vidareutveckla tillsammans med NEXTAGE”, säger Juha Pellikka.

Det Studsvik gjorde var att:

  • Implementera Teamcenter 10.15
  • Städning av data i PLM systemet
  • Migrering av data från SmarTeam till Teamcenter
  • Uppgradering av Solid Edge till version 9.0
  • En standardiserad PLM lösning med CAD integration for att möjliggöra tillväxt

 

Om Studsvik:

Studsvik offers a range of advanced technical services to the global nuclear power industry. Studsvik’s business focus areas are fuel and materials technology, reactor analysis software and consultancy services within waste treatment technology, decommissioning, NORM and solutions for final disposal. Besök Studsvik på www.studsvik.se