SWEPs genomtänka digitalisering av produktutveckling och tillverkning stöttas av Teamcenter

“Att skapa mer av mindre energi, material och utrymme” är företaget SWEPs varumärkeslöfte. De är mycket framgångsrika globalt med sina lödda plattvärmeväxlare vilka erbjuder skräddarsydda uppvärmnings- och kylningslösningar av oöverträffad prestanda till den lägsta livscykelkostnaden. SWEP definieras av innovationskraft, hållbarhet, kvalitet och effektivitet. 

Till stöd i utveckling och tillverkning av sina produkter använder SWEP sedan 2008 Teamcenter, ett kraftfullt PLM system från Siemens Digital Industries Software, och Nextage är deras PLM-partner sedan 2012. 

Tydligt arbetssätt där Teamcenter knyter samman och säkerställer all produktinformation 

SWEP har ett långgående, genomtänkt och tydligt arbetssätt i Teamcenter där rätt information ges till rätt personer i rätt tid. 

Deras globala team med konstruktörer och andra produktutvecklingsfunktioner sitter bland annat i Slovakien, Kina och Indien. Funktionerna matar Teamcenter genom integrationer och Teamcenter-klienter. 

En dubbelriktad integration mellan SWEPs affärssystem och Teamcenter gör sedan relevant information tillgänglig bland annat för kundofferter, inköpsbeslut och tillverkning.  

Den slutliga produkten konfigureras i en produktkonfigurator efter kundens behov. En ritningsgenerator skapar produktritning som kunden får tal del av och som även används av inköpsavdelningen för att beställa material. 

När tillverkningen ska startas mottar produktion ett konfigurationsnummer och får tillgång till all information som behövs för att tillverka exakt rätt variant av produkten genom Teamcenter. Genom att arbeta likadant oavsett tillverkningsplats säkerställs kvalitet och säkerhet samt regelefterlevnad vad gäller material och tryck. 

Trygga med Teamcenter och NEXTAGE som PLM-partner 

Teamcenter är ett affärskritiskt system vilket innebär att produktionen skulle påverkas vid stopp. Att Nextage bidrar med support vid eventuella incidenter och som rådgivare för framtida lösningar uppskattas av SWEP. 

Jörgen Andersson är Design Manager på SWEP och har varit med under hela SWEPs digitaliseringsresa. 

Vi har en lång historik med Nextage som PLM-partner och har gjort många projekt tillsammans. Att ha en partner med lokal närvaro som förstår vår verksamhet och hur vi jobbar är viktigt för oss. 

Tack vare SWEPs kontinuerliga tänk kring PLM och digitalisering ända sedan Teamcenter implementerades 2008 har systemet hela tiden utvecklats och förfinats med olika typer av integrationer och uppdateringar.  

Nextages datamodell för Teamcenter, NVP, har bidragit till att uppgraderingar och ändringar nu fungerar snabbare och enklare och att SWEP är framtidssäkrade vad gäller implementation av ny funktionalitet och utveckling av systemet. 

“Framöver kommer vi att jobba tillsammans med Nextage med att integrera vårt nya affärssystem med Teamcenter”, berättar Jörgen Andersson. 

Jörgen Andersson avslutar med några tips till dig som har påbörjat ditt arbete med PDM/PLM. 

Ha koll på din data innan du börjar och städa den. Var noga med detaljerna och ha en genomtänkt struktur. Bryt ner projektet och bestäm dig sedan för vilka steg som ger mest värde i verksamheten och du vill ta först. Försök absolut inte ta allting på en gång.

Integrationer:  

CAD - Inventor och Catía.  

ERP - dubbelriktad integration mellan Teamcenter och affärssystemet 

Timeline: 

2000: SWEP började arbeta med PDM och med att digitalisera sina arbetsprocesser 

2008: Det befintliga PDM-systemet var utdaterad och kunde inte hantera multi-CAD. De behövde ett nytt, modernt PLM-system och valet föll på Teamcenter, från Siemens Digital Industries. 

2012: Nextage blev SWEPs PLM- partner och man började förfina datamodeller samt utveckla användningen av Teamcenter.

Idag: SWEP är ett moget PLM-företag som använder Teamcenter till fullo för att stötta sina arbetsprocesser och sina globala produktutvecklings- och produktionsteam. De har 100% tillförlighet i BOM:en vilket säkerställer hög kvalitet och snabba leveranstider. 


“SWEP arbetar smart i Teamcenter och drar verkligen nytta av systemet på bästa sätt. Det är roligt att se affärsvärdet Teamcenter bidrar med i SWEPs verksamhet.” 

Daniel Mohn, Service Director, Nextage

Om SWEP 

Vi på SWEP är övertygade om att vår framtid är beroende av att ge mer energi än vi använder – från vår planet och av våra medmänniskor. Därför lägger vi vår energi på att leda konverteringen till en hållbar energiförbrukning inom värmeväxling. Under mer än trettio år har SWEP blivit synonymt med att ständigt utmana det redan effektiva. 

SWEP är världsledande leverantör av lödda plattvärmeväxlare till utrustning för värme, kyla och ventilation samt många andra industriella applikationer. Med över 1000 dedikerade medarbetare, noga utvalda affärspartners, global produktion, försäljning och engagerad service erbjuder vi expertkunskap och nära samarbete som konkurrenskraftigt flyttar fram positionerna för en mer hållbar framtid.

www.swep.se