Tentipi konstruerar framtidens tält med stöd av NX CAD och Teamcenter PLM 

Tentipi tillverkar tältkåtor, dels mindre i storlekar för 2–15 personer för allt från familjecamping till extrema expeditioner, dels stora, flexibla tältkåtor för evenemang. Eventtälten går att koppla samman för att skapa en yta av önskad storlek.

Tentipi finns idag på 22 marknader världen över, varav Storbritannien är den största. Att behålla sin position som marknadsledande tillverkare ställer höga krav på tydlig kommunikation, på att följa de olika ländernas regelverk och på att snabbt komma ut på marknaderna med nya, innovativa produkter av hög kvalitet. 

För ett och ett halvt år sedan flyttade Gustav Holmström hundra mil från Luleå till Sunne för att bli konstruktör och produktutvecklare på Tentipi. Det har inneburit spännande arbetsuppgifter på ett innovativt och snabbrörligt företag.

Gustav Holmströms första uppgift blev att undersöka marknaden för att hitta ett CAD-system som kunde lösa några av de utmaningar Tentipi står inför.

”Jag tog fram ett underlag för inköp av CAD-system baserat på Tentipis behov idag, historiskt och för framtiden sammankopplat med bolagets affärsutveckling och strategi”, berättar Gustav Holmström.
 

NX:s funktioner vann racet

Tyg, trä och metall är huvudmaterialen i Tentipis tältkåtor.

”Några av de viktigaste funktionerna för oss är tygutbredning och att kunna skapa avancerade ytor”, säger Gustav Holmström. ”Vi har också höga krav på simulering och beräkning. Dessutom finns regleringar som ISO-standarder som våra tältkåtor måste uppfylla.”

Med Tentipis krav och förväntningar som underlag skapade Gustav olika fallbeskrivningar, vilka han presenterade för de stora aktörerna inom CAD. Leverantörerna fick visa sina lösningar för de olika fallen. En efter en föll de bort. I slutändan återstod endast två aktörer som kunde presentera en lösning för Tentipis unika behov.

”Av de två återstående, fungerande lösningarna var NX, från Siemens Digital Industries, det verktyg som bäst mötte våra krav. Det var det enda alternativet där vi inte behövde köpa till ytterligare plug-ins eller tredjepartsprodukter för att uppfylla behoven”, säger Gustav Holmström.

Gustav Holmström hade kommit i kontakt med NX tidigare när han gick ingenjörsutbildningen Teknisk Design vid LTU, en hybridutbildning mellan industridesigner och maskiningenjör. Då fick han känslan att även om NX var bra, verkade det vara ett komplext och väldigt dyrt system.

”NX blev faktiskt billigare i slutändan. Med NX behövde vi inte köpa till extra funktioner eller mjukvara från tredje part. Vi fick helt enkelt en smidig och bra lösning i ett komplett paket.”

Digital process spar tid och pengar

Tidigare var all produktutveckling på Tentipi manuell, vilket resulterade i att man fick skapa flera prototyper innan man var nöjd.

Idag kan Gustav Holmström snabbt hjälpa sina kollegor när de vill testa olika mått på en produkt. Med sammanställningen i NX kan han direkt mäta mellan punkter för att få de teoretiska måtten.

Gustav Holmström menar att prototyper kommer att behövas även i framtiden; det går inte att gå direkt från digital modell till produktion. Med NX har de möjlighet att jobba med digitala versioner längre in i processen. Antalet fysiska justeringar och prototyper minskar med en digital modell att testa på.

De stora evenemangstälten är komplicerade och kostsamma att bygga fullskaliga prototyper av. Tentipi sparar både tid och pengar på att minska antalet fysiska iterationer för dessa.
 

Med NX har vi framtidssäkrat verktygen för design och produktion”, säger Gustav Holmström. ”Vi har redan tagit fram ritningar på metalldelar som hade varit svåra att definiera och testa utan möjligheten att rita dem digitalt.

Vi har även köpt in en 3D-skrivare för att kunna tillverka och testa fysiska modeller innan vi exempelvis beställer en gjutform. NX hjälper oss även med våra vindsimuleringar för att garantera säkerheten för dem som befinner sig i tälten.” 

 

”Hittills har jag tagit fram 3D-modeller och byggt upp ett bibliotek med våra befintliga produkter. Genom det kan vi återanvända tidigare konstruktioner och säkerställa att material och moduler passar ihop.”

Långsiktig strategi med Teamcenter PLM

Gustav Holmström ser stora möjligheter när det gäller en fortsatt digitalisering på Tentipi med hjälp av NX och Teamcenter.

”Nästa steg är att koppla ihop produktdokumentation och design i Teamcenter. Vi börjar med PDM och låter Teamcenter hantera CAD-filerna”, säger Gustav Holmström. ”Ett plus i kanten med Teamcenter är möjligheterna att i framtiden ansluta fler delar av företaget. Kundtjänst och lager är två möjliga verksamheter. Att förenkla samarbetet med våra kollegor i Kina är även det en attraktiv framtidsutsikt.”

”Med NX och Teamcenter kommer vi att kunna jobba ännu mer effektivt och få ut nya, innovativa produkter på marknaden snabbare”, avslutar Gustav Holmström.

 

 

 

 

Fördelar för Tentipi

 • Färre prototypbyggen
 • Enklare och mer visuell återkoppling av ändringar på digital tvilling
 • Gemensamt system för ritningar och revisioner
 • Enklare kontroll av efterföljning av regler och bestämmelser i 22 länder
 • Materialbesparingar, bland annat med hjälp av NX Fabric Flattener
 • Färre justeringar av fysiska prototyper
 • Mindre materialsvinn
 • Möjlighet att säkerställa ISO-standarder
 • Nextage som CAD och PLM partner

NX funktioner

 • Fabric flattening
 • Simulering
 • Advancerade ytor
 • Digital tvilling
 • Färre prototyper 
 • Snabbare måttframtagning

Teamcenter PLM

 • Kontroll och ordning på ritningar
 • Samarbete mellan avdelningar

Följ Tentipi på: 
Instagram: @tentipiofficial och @tentipieventtents
Facebook: @tentipiofficial
Youtube: TentipiTents