Fördelar med att integrera produktdata

2018-03-07

Många fördelar när du samlar din virtuella produktdata

Det finns många fördelar med att samla produktdata från olika system i samma vy. Det ger information som underlättar beslut och hjälper företag se hela bilden. Trots det är det vanligt att informationen finns i silon och inte delas mellan avdelningar. Vad är det som hindrar många företag från att koppla ihop informationen och hur kan man lösa problemet?

Förenklat kan vi dela in vår produktdata i tre stora områden:
Smart Product
Smart Production
Smart Asset

Vissa företag har redan idag investerat i alla tre områden, men många gånger har de inte byggts ihop. Ett skäl kan vara att när de började investera fanns det bara “point-solutions” att tillgå, varav relaterade processer och områden lämnades ohanterade. Ett annat att vissa av dessa “early adopters” var tvungna att bygga sin egen lösning eller implementera en väldigt skräddarsydd lösning som kräver mycket underhåll och support och är svår att integera med andra system.

Idag är situationen mycket bättre, med lösningar som är enklare att integrera och som hanterar fler områden. Trots det kämpar många företag med komplexiteten i hur de ska koppla ihop och integrera de olika systemens information samtidigt som man vet att det skulle kunna minska dubbelarbete, öka kvalitén, och göra revisioner mindre kostsamma. 

För att förenkla stegen mot en mer integrerad plattform levererar NEXTAGE en PLM-lösning som är förkonfigurerad med standardiserade arbetsprocesser och infrastruktur. Lösningen hanterar data skapad inom alla ovan nämnda områden i en och samma produktstruktur. Det ger dig en komplett översikt över dina produkter, din produktionslinje och dina tillgångar när de lämnat fabriken och tagits i bruk, och gör det möjligt att få information som kan förbättra din produktutveckling och tillverkning.

Lösningen är baserad på Teamcenter, från Siemens PLM Software. Med Teamcenter och NEXTAGE Value Package kan du börja jobba med PLM på standardiserat sätt med hög kvalité. Dessutom tar implementationen endast 10 dagar. När nya krav och möjligheter uppstår, och verksamheten växer, finns det utökad funktionalitet i Teamcenter att dra nytta av. NEXTAGE hjälper organisation att hitta och fokusera på verksamhetens behov för att komma igång snabbt och implementera lösningen.

För att stötta våra kunder så effektivt som möjligt har NEXTAGE utvecklat specifika paket som inkluderar mjukvara, och kunskap om processer, metoder, implementationer och ändrings-hantering. Det gör att du snabbt kommer igång, och bäst av allt; tidigt ser avkastning på din investering. 

Kontakta oss för att höra mer