Smartare verksamheter med PLM och digitalisering

2017-12-14

Smarta produkter kräver smarta verktyg

Dagens produkter är mer komplexa än någonsin. De består ofta av kombinerade teknologier som till exempel mekanik, elektronik och mjukvara. Områden där komplexiteten hela tiden ökar är inom bilindustri samt maskin- och medicinteknik. För att designa och tillverka de här smarta produkterna behöver företag använda smarta verktyg.

Verktyg som används för att utveckla och tillverka smarta produkter måste kunna integrera alla designdiscipliner så att konstruktörerna kan samarbeta och testa produkterna virtuellt. Det är kritiskt för företag för att klara framtidens konkurrens.

För att förenkla kan vi gruppera de verktyg som behövs i tre stora områden: 

  • Smart Design/Product (utveckling under produktcykel)
  • Smart Production (planering och produktions-engineering)
  • Smart Asset (Product Service lifecycle med realtid-data återkoppling)


Med hjälp av Siemens produktportfölj kan NEXTAGE leverera de system du behöver för alla dessa områden, integrerade. 

Tapio Juurakko, CEO, NEXTAGE Group

Contact us