Teamcenter PLM 

Teamcenter är ett kraftfullt verktyg för att hantera information genom hela produkts livscykel. Det har stöd för multi-CAD och samarbete mellan avdelningar, leverantörer och anställda i olika länder. 

Några fördelar med Teamcenter

 • Underlättar samarbete och synkronisering mellan globala team
 • Ger överblick hur mekanisk, elektrisk och mjukvarudesign fungerar tillsammans 
 • Gör det enkelt att hitta rätt dokumentation, i rätt tid för rätt person
 • Förenklar återanvändning av designer
 • Revisions- och förändringshantering
 • Gör det enklare att hantera beroende och relationer i din produktutveckling
 • Du kan snabbt validera och analysera dina produkter

Så här kan du arbeta med PLM

Börja med att ta kontroll över din produktdata genom att implementera systemstöd för att hantera produktens design och dess dokument i Teamcenter. Gör BoM och processdata tillgänglig för rätt personer i din organisation. 

Utöka användandet genom att implementera standardiserade arbetsflöden och förändringsprocesser.

Transformera verksamheten genom att ta kontroll över din verksamhets kvalité, kostnader och processer i samma system.

Vi hjälper dig implementera Teamcenter

Baserad på NEXTAGE Value Package (NVP) implementerar vi PLM-stöd snabbt, standardiserat och med hög kvalité. Läs mer om NVP här

Lär dig mer om Teamcenter från våra kundreferenser

 • Hur Studsviks urvalsprocess och implementation av Teamcenter gick till
 • Hur Quintus bibehåller sin höga kvalitét och kontrollerar kostnader med hjälp av Teamcenter
 • Varför ökat samarbete och prestanda var två av Roxtec skäl att välja Teamcenter

Studsvik Quintus Roxtec

Kontakta oss

 

Det finns flera möjligheter till implementation:

 • On-premise
 • Teamcenter on Cloud
 • Active Workspace